İNFOGRAFİKLERİN İLETİŞİMDEKİ ROLÜ

Author:

Number of pages:
46-56
Year-Number:
2019-2

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle bireyler gündelik hayatlarında daha fazla bilgiye ve uyarana maruz kalmaktadır.Bilgilendirme grafiklerinin ana amacı karmaşık bir bilgiyi daha anlaşılabilir ve ulaşılabilir yapmaktır.Bu anlamda infografikler kişileri yönlendirmede aktif bir rol oynanıp, bilgiyi kolay bir biçimde aktarma rolünü üstlenmektedir.Özellikle ulaşılmak istenen noktalara rehberlik etmesi bakımından gündelik hayatta bireylere büyük kolaylıklar sağlamaktadır.Her zamankinden daha karmaşık hale gelen ve alıcıya yol gösterici olması beklenen bilgilendirme grafikleri iletişimde önemli görsel öğeler olarak öne çıkmaktadır. Eskiye oranla günümüzde bilgi daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Bunun yanı sıra karmaşık bilgiyi planlı ve düzenli bir hale getirme ihtiyacı da artmıştır. Bu amaçla hazırlanan infografikleralıcının mesajı kolay bir biçimde alabilmesi önemli bir noktadır. Bu çalışmada infografiklerin iletişimdeki rolü ele alınmaktadır.Günümüz bilgi ve teknoloji çağında verileri görselleştirme ve okunurluğu sağlamak amaçlı hazırlanan infografiklerin kullanım şekli ve türleri çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır.Çalışma kapsamında literatür taraması ile infografikler, örnekleriyle birlikte sunulup renk, tipografi, biçim, konum bakımından incelenerek, iletişimdeki rolü üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Keywords


With the effect of developing information and communication technologies, individuals are exposed to more information and stimulus in their daily lives. The main purpose of the information graphics is to make complex information more understandable and accessible. In this sense, infographics play an active role in directing people and play the role of transferring information easily. It provides great convenience to the individuals in daily life especially in terms of guiding the points to be reached. Information graphics, which are more complex than ever and are expected to guide the buyer, are important visual elements in communication. Information is now more accessible than before. In addition, the need to make complex information planned and organized has increased. Infographics prepared for this purpose is an important point for the recipient to receive the message easily. In this study, the role of infographics in communication is discussed. In today's knowledge and technology era, information processing in visualization and visualization, the way of using and types of data processors is the basic subject of the study. Within the scope of the study, the literature review and infographics were presented together with the samples, and evaluated on color, typography, form and position, and their role in communication was evaluated.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,956
Number of downloads 1,529

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.