19.YÜZYIL OSMANLI SARAYINDA BATI MÜZİĞİ FORMLARINDA ESER YAZAN KADIN BESTECİLER


19.yüzyılda, Padişah II. Mahmud’un (1808-1839) reformlarıyla etkin olarak başlayan batılılaşma süreci, müzik alanında da yeni açılımlarla kendini göstermiş, sarayda görevlendirilen Avrupa’lı müzisyenlerin verdiği müzik eğitimi sonucunda, birçok müzisyen ve besteci yetişmiştir. Batı müziği alanında eğitim alan ve besteler üreten padişahlar, eşlerinin, kızlarının ve haremlerinin de bu alanda yetişmesine önem vermişlerdir. Batı müziği enstrümanlarının saraya girişi ve piyanonun icra anlamında kullanılması da bu döneme rastlamaktadır. Saraylı hanımlar, orkestralar kurmuş, ders ve konserler vermiş, besteler yapmışlardır. Bu çalışmada, kadın bestecilerin müzikal kimlikleri genel olarak irdelenmiş ve meydana getirdikleri eserlerinde batı müziği etkileri araştırılmıştır. Kullanılan yöntemler, kaynak tarama, bestelerin tür olarak analizleri ve ses kayıtlarının incelenmesidir. Sonuç olarak, marş türünde eserler ön planda olmakla beraber, vals ve galop türünde bestelerin de yazılmış olduğu görülmektedir. Basit yapıda ve küçük formlardan oluşan bu eserler, genellikle solo piyano için yazılmış, özgün çalışmalardır. Yazılan eserlerde Batı müziği etkilerinin yanı sıra, Osmanlı-Batı müziği sentezinin güzel örnekleri de yer almaktadır.


Keywords


Osmanlı, batı müziği, kadın besteci, batılılaşma

Author: Fazıl Cem KÜÇÜMEN
Number of pages: 44-50
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.1.516
Full text:
Share:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.