İNANDIK VAZOSUNUN VE FERRARA’DAN KIRMIZI FİGÜRLÜ ATTİKA KRATERİNİN BİÇİMSEL VE ESTETİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI


İnsanlar toplumsal varlıklarını sürdürebilmek için kültürel izlerini ve yaşadığı dönemin özelliklerini yansıtarak, işlevsel olarak kullandıkları bazı nesneler üretmişlerdir. Birçok medeniyet kolay şekillendirilebilmesi ve kullanım açısından avantaj sağlaması açısından seramik malzemesini tercih etmiştir. İlk zamanlarda pişirmeden, güneşte kurutularak kullanılan seramik ürünler, muhtemelen daha sonra tesadüf eseri pişerek sertleştiği fark edilmiştir. Üretilen seramikler insanlara günlük hayatlarında kullanım kolaylığı sağlarken üretimleri de çeşitlenmiştir. Bu çeşitlilik şekillendirme veya seramik üzerine işlenen motiflerde görülmektedir. Seramik ürünler üzerine işlenen bezemelerde görülen birçok farklılığa rağmen, birbirinden bağımsız medeniyetler arasında kültürel, sosyolojik ve dinsel alanlarda farklılıklar olmasına karşın, sanat objeleri incelendiğinde bir takım benzerlikler dikkat çekmektedir. Bu çalışmada medeniyetlerin çeşitliliğine karşın seramiklere uygulanan bezemelerin betimleyici anlatımları ve betimlemelerin benzeşmeleri İnandık Vazosu ve Ferrara’dan Kırmızı Figürlü Attika Krateri ele alınarak ortak özellikleri ve farklılıkları karşılaştırma yöntemiyle incelenecektir. Kıyaslanan iki vazonun törensel atmosferde geçen hikâyesel anlatımı ve bezemelerdeki figürlerin ritüel sahnelerinde resmedilmiş olan benzer kültürel tasvirleri bu araştırmanın dikkat çeken temel ortak yönlerini oluşturmaktadır.


Keywords


Vazo, Seramik, Figür

Author: Oğuz BOZDEMİR
Number of pages: 94-104
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.1.513
Full text:
Share:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.