GRAFİK TASARIM ALANININ TOPLUMSAL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER BAĞLAMINDA DÖNÜŞÜMÜ


Grafik tasarım; yaşamı boyunca insanın pek çok ihtiyacını karşılamasını sağlayan görsel bir iletişim biçimidir. Gündelik hayatta bizi yönlendiren, bilgilendiren, cesaretlendiren, bilinçlendiren, hatta aldatan ve yanıltan pek çok görsel imge, birer grafik tasarım ürünüdür. Bu ürünlerde yer alan imgeler, formlar, renkler ve tipografik yapılar, tasarım alanının var olduğu günden bu yana çeşitli sebeplerden dolayı değişmiş ve dönüşmüştür. Yazının icadından baskı tekniklerinin geliştirilmesine, Ekim Devrimi'nden bilgisayarların icadına kadar pek çok toplumsal ve teknolojik gelişme, tasarımcıları ve tasarım alanını etkilemiştir. Yaşanan çeşitli gelişme ve yenilikler sonrasında tasarımcılar gerek tekniklerini, gerekse tasarım araçlarını güncellemiş ve pek çok yeni tasarım çözümü geliştirmiştirler. Bütün bu düşünsel ve biçimsel yenilikler ise zaman içinde grafik tasarım alanını daha zengin bir hale getirmiştir. Yapılan bu araştırmada, tarih boyunca sürekli olarak dönüşen ve dönüşmeye devam eden grafik tasarım alanında görülen yenilikler, toplumsal ve teknolojik gelişmeler bağlamında incelenmiştir.


Keywords


grafik tasarım, modern sanat, postmodernizm, internet memes, işlenmiş görüntüler

Author: Cihangir Eker
Number of pages: 29-43
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.1.512
Full text:
Share:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.