SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDEN ÜMMÜ ÇELİK VE KATİBİ KOLAN DOKUMASININ TEKNİK ANALİZİ


Sarıkeçililer; kendi dokudukları kıl çadırlarda yaşayan, kışları çoğunlukla Mersin ve ilçelerindeki sahil kenarlarında konaklayan, yazları ise göç ile yaya olarak Konya, Karaman ve çevresindeki yaylalara ulaşan, hayvancılıkla geçinen konargöçer yörüklerdir. Yaşamlarını tabiattan faydalanarak sürdürdükleri için bütün doğayı evleri olarak görmektedirler. Hayvanlarının sütünden ve etinden yiyeceğini elde ederken, yünlerinden ipliğini eğirip, bir ağaç parçasından tezgahını kurup dokumalarını yaparak ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Sarıkeçili göçerlerinin katibi kolan olarak tanımlanan dokumalarının teknik özelliklerinin belirlenmesi ve tanıtılması amacıyla konu seçilmiştir. Sarıkeçili yörüklerinden olan Ümmü Çelik’ten elde edilen bilgilerin teknik analizi yapılarak metne aktarılması önemlidir. Sarıkeçili yörüklerinin yaz aylarında yerleştikleri Aydıncık(Mersin), Seydişehir(Konya), Karaman(Konya) yaylalarındaki kolan dokuması örneklerinin tanınması ve tanıtılması konunun evrenini Karaman yaylasında Ümmü Çelik’e ait katibi kolan dokumasının teknik analizi konu örneklemini oluşturarak sınırlandırılmaktadır. Konu ile ilgili literatür taraması yapılarak ilgili yayınlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerinin çoğunluğu araştırmacıların alanda yaptığı inceleme sonrasında betimsel yöntemle gözlem ve incelemelerinin metin halinde sunulması üstünde yoğunlaşmaktadır. Araştırmanın görsel verilerini; Aydıncık, Seydişehir ve Karaman yaylalarındaki Sarıkeçili göçerlerinin günlük yaşamlarının her alanında kullandıkları kolan dokuma örnekleri oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde sözlü mülakatdan elde edilen bilgiler, gözlem ve incelemelerden elde edilen bulgular yer almaktadır. Araştırma ile; kolan dokumalarının, göz alıcı örneklerine sahip Sarıkeçili Yörüklerinden Ümmü Çelik’in Katibi kolan olarak tanımladığı dokumanın alandaki mevcut bilgilere katkı sağlayacağına inanılmaktadır.


Keywords


Sarıkeçililer, Yörük, Dokuma, El Sanatları, Geleneksel dokumalar.

Author: Songül Aral
Number of pages: 105-117
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.1.508
Full text:
Share:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.