TEKNOLOJİYE BAĞLI GELİŞEN AYDINLATMA ÜRÜNLERİN GÜNCEL SANATTAKİ YERİ


Sanayi devrimine kadar bilimsel gelişimlerle paralel ilerleyen teknolojik kaynaklı çeşitli malzemeler, sanatçılar için sanat eserin oluşum surecinde kullanabilecekleri bir araç olarak görülürken, devrimin sonrasında ise bu malzemeler amacın kendisi halini almıştır. 20. yüzyılın başında birçok akımın ortaya çıkmasını sağlayan disiplinlerarası düşünce şekli sanat eserlerinin kavramsal yönünü daha da güçlendirmiş ve sanat eseri oluşum surecinde malzeme çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamıştır. Bu durum sanatçılar için kendilerini daha özgür bir şekilde ifade etme anlamını taşırken aynı zamanda eser üretmek için kullandıkları teknik ve malzeme alternatiflerini de çoğaltmıştır. Değişerek ve de gelişerek ilerleyen yüksek teknolojik endüstriyel ürünleri, özellikle sanal dünyanın gelişimiyle her geçen gün sanat alanı için kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır. Bu bölümde teknolojik kaynaklı endüstriyel malzemelerden biri olarak bilinen aydınlatma ürünlerinin 2000-2015 yılların güncel sanatında nasıl yer aldıkları ve kullanılış amaçlarını sanatçıların ortaya çıkarmış olduğu eser örnekleriyle ve uygulama teknikleriyle incelenmiştir.


Keywords


Teknoloji, Sanat, Aydınlatma

Author: Gülşen ÇELİK - Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ÇELİK
Number of pages: 68-80
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.29370
Full text:
Share:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.