Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziği’nde Başlangıç Düzeyi Keman Eğitiminin İncelenmesi


Bu çalışmada, farklı kültürlere ait müziklerin icrasında kullanılan ve evrensel bir çalgı haline gelen kemanın ve buna bağlı olarak başlangıç düzeyi keman eğitiminin Klasik Batı müziği ve Klasik Türk müziğinde nasıl kullanıldığını tespit etmek, farklılıklarını ortaya koymak ve keman eğitimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Buna göre, birbirlerinden farklı yapıya sahip olan her iki müzik türünün icrasına dair yapılmakta olan keman eğitim sürecinde farklı yaklaşımlar izlense bile başlangıç düzeyi olarak kabul gören; keman tutuşu, yay tutuşu, keman telleri üzerindeki perdeler (notalar), kemandan ses elde etmek vb. gibi ortak konu olarak kabul edilen içeriklere yönelik kaynaklar tespit edilerek, benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra, Klasik Türk müziği başlangıç düzeyi keman eğitiminde kullanılan Klasik Batı müziği keman eğitimi kaynakları ile ortaya çıkan durum saptanmış ve bazı problemlerin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle Klasik Türk müziği başlangıç düzeyi keman eğitimine yönelik önerilerde bulunulmuştur


Keywords


Keman eğitimi, Klasik Batı Müziği, Klasik Türk Müziği

Author: İlayda Dubaz - Arş. Gör. Dr. İlayda DUBAZ, Öğr. Gör. Haluk BÜKÜLMEZ
Number of pages: 57-67
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.23322
Full text:
Share:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.