OPERA SANATINDA ESER YARATMA BAĞLAMINDA KADIN BESTECİ ETKENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Gösterim sanatlarının en kapsamlısı olarak bilinen opera sanatı 16. Yüzyıl da İtalya’da doğmuştur. İlk ortaya çıkışından bu yana sürekli gelişen ve diğer sanat türlerinde olduğu gibi ortaya çıkan hemen her akımdan etkilenerek işleniş olarak değişim de gösteren opera sanatında sayısız eser bestelenmiş ve çok sayıda opera eseri günümüzde de sahnelenerek dünya opera repertuarında yer edinmiştir. Bestelenen bu eserlerin bestecilerine bakıldığında erkek opera bestecileri ile karşılaştırılınca, kadın bestecilerin sayısal anlamda gözle görülür oranda az oldukları bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir görünüme sebep olarak, durumun erkeklerin yeteneksel üstünlüklerinden mi kaynaklandığı, yoksa kadın opera bestecilerinin sayısal azlığına etkisi olabilecek başka faktörlerin mi bulunuyor olması sorusu akıllara gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, opera sanatının tarihsel gelişimi sürecinde kadın opera bestecilerine yer verilerek, erkek opera bestecileri ile karşılaştırıldıklarında fark edilen azınlıklarına neden olabilecek olguları incelemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemine dayalı olarak Doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. İlk olarak bu konuda daha önce yapılan çalışmalara ulaşabilmek için gereken kaynak taraması yapılmış, bulunan kaynaklar, ikincil araştırma yöntemi olarak bilinen internet kaynaklı veri toplama yöntemi ile desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunun konu ile ilgili gelecekte yapılacak olan çalışmalarda araştırmacılar için yararlı olacağı düşünülmektedir.


Keywords


Anahtar Kelimeler: Kadın, Sanat, Opera, Besteci, Kadın Opera Bestecileri.

Author: Mehmet Baltacan
Number of pages: 49-68
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.7854
Full text:
Share:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.