TASARIMDA DOGA ETKİSİ BİYOMİMİKRİ


Üretim ve tüketimin çok hızlandığı günümüz dünyasında, ortaya çıkan doğru ve sürdürülebilir tasarım ihtiyacı yeni çözümler arayışını başlatmıştır. Çevremizi saran inanılmaz akıllı bir sistem olan doğa tasarımcılara bu konuda en deneyimli sistem olarak elini uzatmıştır. Milyonlarca yıllık evrimden sonra, doğa neyin çalıştığını, neyin uygun olduğunu ve neyin uzun ömürlü olduğunu öğrenmiştir (Benyus, M.J., 2013). Doğa, evrimleşme döneminde yaşayarak yüzleştiği tüm sorunları çözebilmek için yöntemler geliştirmiştir. İnsanoğlu da yaşamını kolaylaştırmak için başlangıçta tesadüfi daha sonra ise bir metod-ilke yada ilkelere dayanan tasarımlar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Tasarım kurgusunu oluştururken yanında, öğretici, örnek ve yardımcı olan her zaman doğa olmuştur. Yaşamımızın kurgusunun oluştururken doğadan kaçınmak mümkün değildir. Doğadan etkilenme sayesinde; bir kent kurgusundan bir bina tasarımına, bir robot yapımından, nefes almaya yada bir sanat eseri ortaya koymaya kadar insan için ne gerekli ise doğa sayesinde doğru tasarım çözümlerine ulaşmak mümkündür. Varoluştan bu yana doğa insanoğlu için iyi bir örnek olmuştur. Teknolojiden mükemmel bir şekilde faydalandığımız günümüz de biyomimikri, biz tasarımcıların işini doğadan kopyalamaktan öteye geçirip artık doğru anlamda tasarımların mekanizmalarının çözümünü ve sürdürülebilir olmasını sağlamıştır. Tasarımcı günümüz şartlarında evrensel değerlere sahip tasarımlar yapabilmesi için artık biyomimkriden ve onu destekleyen bilim dallarından faydalanmalıdır. Bu makale, biyomimikrinin tasarım sürecinde doğru olarak kullanılmasıyla elde edilmiş tasarımların ortaya çıkışlarını, tasarım metotlarını ve tasarımın farklı alanlarında nasıl kullanıldığı anlatmaktadır.


Keywords


Biyomimikri, biyoloji, tasarım, doğa, mimari tasarım, sürdürülebilir tasarım.

Author: m. atilla söğüt - İldem AYTAR SEVER
Number of pages: 17-31
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/usved.23480
Full text:
Share:
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.